โครงการ SurprisedJenesys2Undecided
 
 
ขอเชิญชมหนังสั้นจากเด็กไทย ในหัวข้อครอบครัว                        
                                                เพื่อหาตัวแทนเยาวชนไทยไปญี่ปุ่น
 

สถานเอกอัครราช ฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
และ ผู้สูงอายุ และ มูลนิธิหนังไทย ขอเชิญร่วมชมหนังสั้น ฝีมือเยาว
ชนไทย จำนวน 35 เรื่อง เรื่องละ 3 นาที ในหัวข้อ “ครอบครัว”
ซึ่งส่งเข้ามร่วมโครงการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย 10 คน
ไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและ
รวมทั้ง ผลงานหนังสั้นที่ได้คัดเลือก 10 เรื่อง จะเป็นตัวแทนประเทศ
ไทยในการเข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย
ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
 
 
 
http://www.fuse.in.th/system/files/Poster%20jenesys_0.jpg
 

 
ผู้ที่สนใจเข้า ร่วมชมหนังสั้นทั้งหมด และอยากร่วมลุ้นเป็นกำลังใจ
ให้เยาวชนไทย สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม ศกนี้ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ สุขุมวิท 55
(ทองหล่อ) ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยจะมีการประกาศราย
ชื่อเยาวชนทั้ง 10 ท่าน ที่จะได้รับคัดเลือกให้ไปญี่ปุ่น หลังจาก
ฉายภาพยนตร์เสร็จ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 080-557-9709 
 
นะฮ๊าฟฟฟ...............
 
 
รอบฉายในวันที่ 28พ.ย53
 
ชื่อหนัง
 
ชื่อผู้กำกับ
 
ตี 2  นายภูบดินทร์ วิริยะพยัคฆ์
เมื่อ...สายไป นายกรวิชญ์ แจ่มแจ้ง
ห้องน้ำ น.ส.ณิชกานต์ ธรมธัช
Happy Time
ด.ช.เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทเรียน...บทที่หนึ่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายดนุนัย ไทยดำรงค์
Families on the Earth ด.ญ.อันติมา เทียมสะอาด
สุขเล็กๆ นายศิริศักดิ์ นามศิริ
เธอกับฉัน Enough น.ส. บุญจิรา พึ่งมี
How Long น.ส.พรสรวง ใจยา
กลับ นายปรัชญา เพชรวิสิทธิ์
ตัวป่วน ด.ช.ธิติพันธ์ พลายพันธุ์
ถ่ายรูป น.ส.โชติมา เอี่ยมรัศมีกุล
สมบูรณ์แบบ นายณัฐชนน จุกกษัตริย์
? เสียใจ นายธีระพัฒน์ พาแก้ว
The Beautiful Family นายเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์
ท้ายที่สุด น.ส.อสมาภรณ์ สมัครพันธ์
The Incomplete Family นายพุทธรักษ์ วิริยะปัณณโชติ
Pedigree นายราชพฤกษ์ ติยะจามร
ครอบครัวตัว ม ด.ญ.ปฐมาภรณ์ พงศ์ทลุง
ลืมกลับจำ
ด.ช.ธนวัฒน์ อร่ามศรี
 
 
พัก 15 นาที
 
 
 
 
ใบหญ้า...ใบหยก
 
 
 
 
นายสิรวิชญ์ วิริยะชัย
พัดลม น.ส.ปภาดา เกียรติสาร
Happy Time น.ส.กันตา รุ่งเอกวิทย์
Be Hide ด.ช.อเนชา ปิตาลัย
แค่มี นายธีรุตม์ ธรรมแท้
เพียงเธอ น.ส.คณิศร เตื้องวิวัฒน์
Being a Family ด.ช.อทิเมท เทียมสะอาด
Solo น.ส.พิรดา ท้วมศรี
ครัวอย่างเรา นางสาวกมลรส ทำล้อม
สิ่งเล็กๆ ที่ถูกมองข้าม นางสาวสุดารัตน์ แย้มพรหม
Family of Nature นาย ทินกฤต สิงห์เรือง
Live and Learn ด.ช.ณัฐพล จันทรวิมล
ครอบครัวของฉัน นายพสุพงศ์ เพ็ชรฉกรรจ์
Fake Survivor นายจิรเมธ  ลาภศิริวัฒน์กุล
มือเขียว น.ส.พรรัมภา เตชะวิจิตรา
Happy Birthday นายธีรัช หวังวิศาล
บุคคลสุดท้าย น.ส.ธัญญจุฑา รักษายศ
สุขของบ้านเรา
นายธนากร สีชาลี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

good

#1 By formaldress (58.217.100.173) on 2011-09-16 16:17